Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

(Synonim: plazma zawierająca dużą ilość trombocytów-koncentrat trombocytarny)

PRP jest to nowoczesna technika przygotowywania materiału kościotwórczego, dającego optymalny efekt przy odbudowie kości. Procedura polega na wyodrębnieniu z krwi pacjenta czynników wzrostu, co powoduje dużo szybszą odbudowę kości przy połączoniu z materialem osteogenetycznym.

 

Fazy otrzymywania

 • Pobranie krwi.
 • Oddzielenie erytrocytów i leukocytów od osocza zawierającego płytki.
 • Oddzielenie bezkomórkowego destylatu plazmy od destylatu zawierającego płytki.
 • Mieszanie PRP z materiałem osteogenetycznym CERASORB® w celu aktywacji i tworzenia się makromolekuł PRP. 


Współdziałanie Platelet Rich Plasma i materiału osteogenetycznego CERASORB®

 • Przyspieszona regeneracja kości
 • Stymulacja aktywności komórek, powstawanie i rozrost naczyń krwionośnych
 • Pochodzenie autogenne
 • Kombinacja czynników wzrostu
 • Całkowita resorpcja
 • Remodeling tkanki kostnej
 • Działanie osteokondukcyjne
 • Zasób jonów wapnia i fosforanów
 • Pochodzenie syntetyczne 
 • Granulat B-TCP jako nośnik