Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Do niedawna implanty umieszczano w kościach szczęk tylko w miejscach, w których istniały odpowiednie jej wymiary i gęstość, co ograniczało wskazania do ich zastosowania. W obecnych czasach coraz częściej planuje się wszczepianie implantów tam, gdzie są one najbardziej pożądane z protetycznego punktu widzenia. Jest to możliwe dzięki rozwojowi technik agumentacyjnych kości, do których należą:

¨      sterowana regeneracja kości (GBR- Guided bone regeneration),

¨      rozszczepienie wyrostka ( ridge splitting),

¨      kondesacja osteotomijna oraz metody kombinowane.

Zatoki to wypełnione powietrzem przestrzenie w kości twojej twarzy.

 

Największe są zatoki szczękowe, umieszczone nad zębami bocznymi górnej szczęki. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metoda zamkniętą polega na pogrubieniu dna zatoki poprzez dodanie kości (z autoprzeszczepu lub banku kości). Zabieg najczęściej jest wykonywany dla uzyskania wystarczającego oparcia w kości w implantologii. Zamknięte podniesienie zatoki wykonuje się przez otwór wywiercony pod implant i łączący się z zatoką. Metoda ta pozwala uniknąć efekty uboczne tj. opuchnięcie zatoki. Możliwość podniesienia zatoki od 3 do 4mm. W leczeniu implantologicznym najwięcej problemów implantolodzy napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczeki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie często występuje niewystarczająca ilość i gęstość kości. Dzięki nowoczesnej technice implantologicznej, umoliwiającej umieszczanie stabilnych implantów w tym regionie, która polega na powiększeniu wymiaru kości - do tej techniki należy podniesienie dna zatoki metodą zamkniętą połączone z augmentacją podzatokową.

 

Pierwszą operację podniesienia dna zatoki z dojścia bocznego wykonał w 1795r Tatum, a w 1994 Summers po raz pierwszy podniósł dno zatoki szczękowej metodą zamkniętą.

 

Podniesienie zatoki metodą zamkniętą stwarza nowe możliwości leczenia implantologicznego, ponieważ umożliwia wprowadzenie wszczepów w trudnych warunkach anatomicznych zwłaszcza w bocznych odcinkach w obrębie szczęki.

 

Zachęcające wyniki, mała inwazyjność tego typu zabiegów oraz możliwość jednoetapowego wprowadzenia implantu spowodowały, że zabiegi podnoszenia zatoki szybko się przyjęły w planowaniu leczenia z użyciem implantów. Wygajanie implantów, wprowadzonych z zastosowaniem podniesienia dna zatoki szczękowej, przebiega zwykle bez powikłań, choć ich czas gojenia znacznie się wydłuża.

 

Sposobem na podniesienie dna zatoki jest metoda zamknięta. Mamy możliwość podniesienia dna zatoki szczękowej maksymalnie o 3,0-3,5 mm, ale praktycznie zawsze zabiegowi towarzyszy jednoczesne wprowadzenie implantu.

 

Zabieg obarczony jest większym ryzykiem perforacji błony śluzowej dna zatoki szczękowej, co związane jest z faktem, że wykonuje się go bez pełnej kontroli wzrokiem. Ryzyko to można zminimalizować stosując dokładną diagnostykę radiologiczną przed zabiegiem.