Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Implanty najkrótsze, jakie są dostępne na rynku.

Badanie radiologiczne jest dodatkowym badaniem wykorzystywanym w stomatologii, umożliwiającym postawienie prawidłowego rozpoznania oraz umożliwiającym zaplanowanie dalszego leczenia. Obraz rentgenowski zębów oraz kości jest rzutem trójwymiarowym badanych zębów lub kości na płaszczyznę błony rentgenowskiej.

replace_strait_groovy_copyreplace_tepart_groovy_copy

Specjalny kształt implantu sprzyja bezpiecznemu mocowaniu w trudnych warunkach kostnych szczęki, np. pomiędzy zbiegającymi się korzeniami sąsiednich zębów. W systemie tym istnieje możliwość zagęszczenia kości, by uzyskać odpowiednią stabilność implantów.

Implanty Replace Select posiadają dwumilimetrowy  kołnierz, który umożliwia mniejsze lub większe zagłębienie implantu, w zależności od wymagań funkcji i estetyki.

Przeszczep tkanki łącznej, przy regeneracji tkanek miękkich w celu np. zakrycia recesji dziąsła.

Recesja dziąsła oznacza obnażenie powierzchni korzenia zęba w wyniku ubytku tkanek przyzębia brzeżnego. Brzeg dziąsła jest w tym przypadku przesunięty dowierzchołkowo. Najczęściej stwierdza się także ubytek tkanek przyzębia - kości i ozębnej.

Rodzaj przygotowania powierzchni implantów do integracji z tkanką kostną.