Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

guide_rad001

Radiologiato dziedzina medycynyzajmująca się obrazowaniem ciała człowieka wykorzystującróżne metody badawcze. Obecnie rozwija się również radiologia zabiegowa, której przedmiotem jest dokonywanie małoinwazyjnych zabiegów leczniczych np. angioplastyki, obliteracji guzów,celowanego podawania leków.

PRF - PLATELET RICH FIBRYN CZYNNIKI WZROSTU NOWA TECHNIKA PRF

 

(Synonim: plazma zawierająca dużą ilość trombocytów-koncentrat trombocytarny)

PRP jest to nowoczesna technika przygotowywania materiału kościotwórczego, dającego optymalny efekt przy odbudowie kości. Procedura polega na wyodrębnieniu z krwi pacjenta czynników wzrostu, co powoduje dużo szybszą odbudowę kości przy połączoniu z materialem osteogenetycznym.

Brzeżna część dziąsła, którą można odchylić od powierzchni zęba. Dziąsło wolne tworzy rodzaj kołnierza dookoła zęba

Bardzo ważnym elementem w procesie prawidłowej osteointegracji jest właściwe obciążenie implantu.