Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Składa się z gęsto spiekanego tlenku glinu o wysokiej czystości w połączeniu z licującą porcelaną. Producenci Procera All Ceram zapewniają wysoką wytrzymałość i właściwe dopasowanie czapeczek z gęsto spiekanego tlenku glinu.

Na początku pracy lekarz w gabinecie musi precyzyjnie przygotować ząb pod przyszłą koronę. Ważne jest dokładne zaznaczenie brzegu preparacji na zębie, aby uzyskać precyzyjne odbicie pobrzeża na wycisku i określenie zasięgu przyszłej korony. Po zakończeniu opracowywania pobrany zostaje wycisk zgodnie z ogólnie przyjętą metodyką.

Model wykonany zostaje w pracowni protetycznej. Po osadzeniu modelu roboczego oraz modelu zębów przeciwstawnych w artykulatorze model opracowanego zęba (tak zwany "słupek") jest wyjmowany z całości modelu i przygotowywany do skanowania za pomocą skanera.

System Procera składa się z komputerowo sterowanego stanowiska projektowania w pracowni protetycznej, które jest połączone poprzez modem internetowy z Procera Sandvik AB w Sztokholmie w Szwecji, gdzie wytwarzana jest czapeczka. Na tym stanowisku projektowania urządzenie skanujące, połączone 
z komputerem, analizuje powierzchnię modelu gipsowego czyli repliki opracowanego zęba.

Sonda skanera doprowadzona jest do kontaktu z modelem zęba (słupkiem) w celu rozpoczęcia procesu skanowania. Podczas gdy stolik skanera obraca się, kontakt pomiędzy sondą skanera a słupkiem utrzymywany jest przy użyciu niezwykle małej siły.

Podczas obrotu stolika, notowany jest jeden punkt na każdy z 360 stopni obwodu słupka. Po każdym obrocie słupka sonda jest unoszona o 200 ľm 
i automatycznie odczytywana jest kolejna linia skanowania, aż do uzyskania danych z powierzchni całego modelu opracowanego zęba. Kształt powierzchni słupka opisuje około 50000 zanalizowanych punktów.

Sonda skanera czyta punkty na powierzchni skanowanego słupka; pojedynczy punkt jest otrzymywany dla każdego stopnia wokół obwodu modelu, co daje około 50.000 zarejestrowanych punktów

Dane dotyczące kształtu opracowanego zęba i projektu czapeczki są przesyłane modemem do fabryki w Sztokholmie. Czapeczka zostaje wykonana przy użyciu skomplikowanej technologii napylania i techniki CAD/CAM (komputerowo wspomagane projektowanie i wykonanie).

Technik dentystyczny projektuje zewnętrzny kształt przyszłej czapeczki na ekranie komputera i określa jej grubość. Czapeczka jest kontrolowana pod względem jakości i wysyłana pocztą do pracowni, gdzie technik kończy wykonanie korony poprzez napalenie licowania z porcelany.

Po glazurowaniu i ostatecznym polerowaniu mechanicznym z użyciem diamentowej pasty polerującej, uzupełnienie jest gotowe do przymiarki i zacementowania.