Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

PRF - PLATELET RICH FIBRYN CZYNNIKI WZROSTU NOWA TECHNIKA PRF

 

(Synonim: plazma zawierająca dużą ilość trombocytów-koncentrat trombocytarny)

PRP jest to nowoczesna technika przygotowywania materiału kościotwórczego, dającego optymalny efekt przy odbudowie kości. Procedura polega na wyodrębnieniu z krwi pacjenta czynników wzrostu, co powoduje dużo szybszą odbudowę kości przy połączoniu z materialem osteogenetycznym.

Brzeżna część dziąsła, którą można odchylić od powierzchni zęba. Dziąsło wolne tworzy rodzaj kołnierza dookoła zęba

Bardzo ważnym elementem w procesie prawidłowej osteointegracji jest właściwe obciążenie implantu.

To zespół procedur w chirurgii stomatologicznej, które przy zastosowaniu konkretnych materiałów prowadzą do odtworzenia struktur i funkcji utraconych tkanek przyzebia lub samej kości wyrostka zębodołowego.