Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Śruba gojąca umieszczana jest po zabiegu implantacji, zakłada sie ją w celu przygotowania do dalszego leczenie protetycznego. Formuje ona dziąsło po zabiegu chirurgicznym i przygotowuje do dalszej rehabilitacji protetycznej (założenie korony i zakończenie leczenia implantologicznego).

Szablon chirurgiczny ma wygląd szyny lub protezy z otworami, które pozwalają na wprowadzenie implantów w miejscu i kierunku przez nas pożądanym. Szablon chirurgiczny pozwala w trakcie zabiegu na przeniesienie zaplanowanych rozwiązań do jamy ustnej pacjenta.

Technika sterowanej regeneracji kości (GBR) wykorzystywana jest dla odbudowy kości wyrostka w każdym pożądanym wymiarze. Zabieg można wykonać przed wprowadzeniem implantu, jednoczasowo podczas implantacji. W zależności od rozległości ubytku i jego rodzaju (dehiscencja, zębodół poekstrakcyjny, defekt wyrostka) stosuje się te sama błonę zaporową, błonę wraz autologicznym przeszczepem kostnym. Uzyskuje się w ten sposób kosmetyczne poszerzenie lub podwyższenie wyrostka zębodołowego.

replace_speedy_copymk_III_speedy_copy

Implant o nowym kształcie pozwalający na silne kondensowanie kości na boki, implanty działają jak osteotomy.

Implanty najkrótsze, jakie są dostępne na rynku.