Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Czy przed zabiegiem implantacji lub ekstrakcji zębów konieczne jest odstawienie leków przeciwzakrzepowych?

Drobne zabiegi chirurgiczne np. ekstrakcja zębów, operacja zaćmy, zabiegi dermatologiczne, artroskopia nie wymagają przerwy w stosowaniu doustnych antykoagulantów. Przy wartości INR ok. 2 mogą być wykonywane. Zmiany leczenia doustnymi antykoagulantami przed zabiegiem chirurgicznym są stosunkowo trudne i powinny być zaplanowane przez lekarza. Zmiany może dokonać lekarz stale prowadzący leczenie przeciwzakrzepowe, albo ten, który ma wykonywać zabieg. Pacjent jest zobowiązany do poinformowania lekarza o przyjmowaniu leczenia przeciwzakrzepowego z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zmianę leczenia. Najczęściej przygotowanie do zabiegu ( operacji) polega na zmniejszeniu dawki leku przeciwzakrzepowego i podaniu podskórnie heparyny drobnocząsteczkowej.