Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Rozumiem, że pytanie dotyczy czym różnią się od siebie implanty? I skąd bierze się różnica w cenie poszczególnych systemów ?
Zasadniczo teoretycznie w większości przypadków jest to tytanowa śruba o bardzo zbliżonej budowie w każdym systemie . Różnice tkwią w szczegółach takich jak skład domieszek w tytanie, rodzaj powierzchni implamntu, kształt gwintu, rodzaj połączenia z łącznikiem, itp. Zasadniczo z technicznych spraw największe znaczenie ma klasa tytanu i wiążąca się z znią ilość i skład domieszek w tytanie. Znacząca ilość żelaza zanieczyszczającego tytan może prowadzić do reakcji uczuleniowych i gorszego rokowania procesu osteointegracji.
 Większość tańszych systemów implantologicznych to kopie wiodących systemów. Patent w implantologii trwa 10 lat. Tak więc możemy się spodziewac wybierając ekonomiczne rozwiązania, że są to implanty znanych firm jedną lub dwie generacjie wstecz.
Osobną sprawą jest dostępność dedykowanych rozwiązań protetycznych. Wiele systemów z tańszej półki nie oferuje tak zaawansowanych rozwiązań jak indywidualne łączniki cyrkonowe, tytanowe czy frezowane mosty projektowane virtualnie a produkowane w skomputeryzowanych fabrykach na świecie.
Topowe firmy implantologiczne i te które do miana topowych pretendują zpewniają też lekarzom implantologom dostęp do najnowocześniejszej wiedzy i technoloii.
Na świecie jest pareset firm produkujących implanty. Co roku 20% z nich z nika z rynku a w ich miejsce pojawiają się nowe. Upadek firmy implantologicznej może oznaczać utrudniony dostęp do komponentów w przypadku jakiej kolwiek awarii i konieczność wymiany implantu na nowy, innej firmy.
Jeszcze osobną sprawą jest gwarancja. Większość firm daje 10 lat gwarancji na implanty i 5 lat na komponenty, trafiają się jednak firmy dające krutszy czas gwarancji np. lat 5. Ostatnimi czasy w klasie implantów ekonomicznych pojawia się coraz więcekj implantów bez gwarancji producenta.
Jest to możliwe. Trzeba sobie zdawać jednak sprawę z konsekwencji takich przenosin. Lekarz protetyk który przejmuje leczenie pacjenta bierze na siebie odpowiedzialność za implant . Jeśli zdecyduje się robić koronę na implancie to potwierdza tym samym wgojenie się implantu i jego osteointegrację. Tym samym potwierdza prawidłowe zakończenie leczenia chirurgicznego. Dobrze by było gdybyście Państwo uzyskali pisemne potwierdzenie przejęcie zobowiązań gwarancyjnych dla tego implantu. Od tej pory zdecydowana większość powikłań będzie spowodowana leczeniam protetycznym. Lekarz implantolog który wszczepiał implant może odmówić zabiegów w ramach gwarancji. Inną bardzo ważną kwestią jest czy lekarz protetyk jest wyszkolony w danym systemie implantologicznym i czy jest uznany przez daną firme implantologiczną.  W warunkach gwarancji każdej firmy implantologicznej taka certyfikacja jest niezbędna do uznania pozytywnej odpowiedzi na roszczenia gwarancyjne.

Wiek nie jest bezpośrednim ograniczeniem do wszczepienia implantu. Najważniejszym czynnikiem jest stan zdrowia pacjenta. Jeżeli nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań można planować zabieg.

Przeciwwskazania do zabiegu:

  1. bezwzględne: cukrzyca, choroby hematologiczne, systemowe choroby tkanki kostnej, stawów, nerek, wątroby, reumatyczne, choroby nowotworowe, osteoporoza, AIDS
  2. czasowe: ostre choroby zakaźne, ciąża , stosowane w chorobie nowotworowej leki immunosupresyjne , radioterapia w zakresie głowy i szyi, nie zakończony wzrost układu kostnego
  3. względne: uzależnienia od alkoholu, narkotyków, nadużywanie papierosów, niewydolność krążenia, wady serca, zaburzenia krzepliwości krwi, stosowanie antykoagulantów, zaburzenia i choroby psychiczne

Na pierwszą wizytę u implantologa należy zgłosić się z aktualnym pantomogramem. Jest to panoramiczne zdjęcie szczęki i żuchwy. Obecnie można go wykonać w wielu placówkach, w których znajduje się pracownia rentgenowska. W niektórych przypadkach niezbędne jest też wykonanie tomografii komputerowej, ale o konieczności wykonania takiego badania informuje lekarz na wizycie konsultacyjnej. Wydając skierowanie pacjentowi informuje też o najbliższych placówkach, w których można takie badanie przeprowadzić.

Ostatnimi czasy wydaje się być uzasadnione badania na obecność bakteri chorobotwórczych w jamie usnej . Coraz częściej pacjenci w jamie ustnej mają bakterie niespecyficzne dla naszego rejonu i niewrażliwe na standartowo podawane antybiotyki. Posiew z jamy ustnej zwieksza bezpieczeństo zabiegu.